POLÍTICA DE PRIVADESA

PUIGDEVALL, SA amb raó fiscal A25219353 i domicili al C/ Campament, 29 (bxs. dret) Lleida, és titular del web http://www.puigdevall.com, i com a tal, l’informa que és necessari que ens proporcioni determinades dades de caràcter personal, per complir amb la Llei Orgànica (15/1999), del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, seran incorporades als nostres fitxers amb la única finalitat de proporcionar-li els serveis i informació oferida.

Consentiment i autorització al tractament automatizat de les seves dades personals:

PUIGDEVALL, responsable dels fitxers, considera que en el moment que ens facilita les seves dades de caràcter personal mitjançant els formularis de sol·licitut d’informació o sol·licitut de visita que conté aquesta web o mitjançant el correu electrònic, ens està otorgant la seva autorització i consentiment per al tractament de les seves dades als nostres fitxers, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les presents polítiques de privadesa respecte a les seves dades, que seran tractades amb absoluta confidencialitat i cumpliment de totes les exigencies legales recollides a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i ademés de la legislació aplicable. Les presents polítiques de privadesa es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com extrangeres que utilitzin aquesta web. 

Puid de Vall, els informa que en cap cas està obligat/ada a facilitar-nos les seves dades personals, i que aquestes son les adecuades, pertinents i estrictament necessaries per complir amb la finalitat per la que es recullen, no obstant, aquestes son imprescindibles per tal de proporcionar-li els serveis, tots els camps son d’obligada resposta en cas que no s’indiqui el contrari mitjançant un missatge.

Drets d'accès, rectificació i/o cancelació de les seves dades personals:

En qualsevol moment té el dret d’accedir gratuïtament al nostre fitxer per consultar les seves dades, rectificar-les si son incorrectes o han canviat i cancel·lar-les si no desitja continuar-hi. Pot comunicar-nos el dret que desitji exercir per escrit o personalment a la PUIGDEVALL C/ Campament, 29 (bxs. dret) Lleida o al correu electrònic info@puigdevall.com.

PUIGDEVALL, l’informa que les seves dades son tractades confidencialment i son utilitzades exclusivament de manera interna i per les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, a excepció que l’usuari ho accepti. És important que per tal que poguem mantenir les seves dades personales actualitzades, ens informi sempre que hi hagi una modificació d’aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes. Així doncs, ens certifica que totes les dades que es ha donat son certes, vigents i pertanyents a a la finalitat per les quals les hem sol·licitat, i que les facilita per si mateix. Entenem que si no cancel·la les seves dades personals expressament als nostres fitxers, continua interessat en seguir-hi incorporat fins que PUIGDEVALL ho consideri oportú i mentres sigui adecuat a la finalitat per les quals es van sol·licitar.

PUIGDEVALL, pot modificar les presents polítiques de privadesa per adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre les dades personals que vagin apareixent, por lo que s’exigeix que és llegeixin, cada cop que ens faciliti les seves dades a mitjançant la web. Per a qualsevol qüestió al respecte de les seves dades de caràcter personal, pot posar-se amb contacte amb nosaltres al telèfon 973 202 046, per escrit o personalment a l’adreça que anteriorment s’ha indicat i mitjançant el correu electrònic info@puigdevall.com.

Puid de Vall, els informa que en cap cas està obligat/ada a facilitar-nos les seves dades personals, i que aquestes son les adecuades, pertinents i estrictament necessaries per complir amb la finalitat per la que es recullen, no obstant, aquestes son imprescindibles per tal de proporcionar-li els serveis, tots els camps son d’obligada resposta en cas que no s’indiqui el contrari mitjançant un missatge.

PUIGDEVALL 
BUILDING EXPERIENCE
 
CAMPAMENT, 29  BAIXOS DRET/ 25001 LLEIDA / 

Tel 973 202 046

LLUÍS PUIGDEVALL, SA C. CAMPAMENT, 29 bx dr > 25001 LLEIDA T. 973 202 046

Desplaça cap amunt