pROJECTE bÀSIC I EXECUCIÓ

ANYS: 2000 - 2006
Emplaçament: TREMP

Fonamentació superficial mitjançant llosa armada de 40 cm de gruix.

Coberta amb teules roges envellides.

Façana totxo cara vista mod. Canada Oxired de 240x115x50 mm. De Palau Ceràmica d’Alpicat SA.

Fusteria d’alumini bicolor, verd exterior i blanc interior.

Calefacció amb terra radiant.

Porta magatzem tipus seccional, LPU – 40  acanalada de Hormann.

Envans i fals sostres interiors de cartró guix.

Paviment de gres porcel·lànic de 40×40 Pamesa mod. Monza.

Murs divisoris de parcel·les, sistema “Calimur” de Calibloc.

Habitatge
Unifamiliar tremp

PUIGDEVALL 
BUILDING EXPERIENCE
 
CAMPAMENT, 29  BAIXOS DRET/ 25001 LLEIDA / 

Tel 973 202 046

LLUÍS PUIGDEVALL, SA C. CAMPAMENT, 29 bx dr > 25001 LLEIDA T. 973 202 046

Desplaça cap amunt