PROJECTE BÀSIC EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ i ADEQUACIÓ

PROJECTE BÀSIC EXECUCIÓ DE REHABILITACIÓ

Anys: 2004 - 2005

Emplaçament:LLEIDA

La rehabilitació de l’edifici consisteix en la construcció d’una edificació per tal de poder-hi instal·lar l’ascensor, així com la construcció d’una escala d’emergència exterior, mitjançant estructura metàl·lica i façana exterior de panells pre lacats. Aquesta nova edificació donarà lloc a l’accés principal a l’edifici.

Substitució de la teulada de teules existent per una coberta metàl·lica amb panell Sandwich, incloent la substitució de canals i remats necessaris.

Les façanes dels carrers Blondel i Alcalde Fuster, es van netejar a raig d’aigua a pressió i posterior treballs de restauració de la cornisa existent, replicant malformacions existents i realitzant posteriors treballs de consolidació, així després es va procedir al procés de pintat del parament. Es van reparar les fusteries metàl·liques existent en façana.

Formació d’estructura metàl·lica i formació d’esglaons per donar accés al quart i últim pis.

A més dels treballs de rehabilitació és van realitzar treballs de reforma a l’interior de l’edifici, així com la formació de banys a la planta soterrani, planta segona y noves distribucions de les dependències a l’interior de l’edifici.

Edifici Casal
de Joventut Republicana

PUIGDEVALL 
BUILDING EXPERIENCE
 
CAMPAMENT, 29  BAIXOS DRET/ 25001 LLEIDA / 

Tel 973 202 046

LLUÍS PUIGDEVALL, SA C. CAMPAMENT, 29 bx dr > 25001 LLEIDA T. 973 202 046

Desplaça cap amunt